Gwarancja i serwis

Produkty sprzedawane w naszym sklepie posiada 12- miesięczną gwarancję producenta.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego.

Gwarancji nie podlegają celowe lub przypadkowe uszkodzenia mechaniczne towaru (rozdarcia, pogryzienia, rozcięcia, przetarcia itp.) powstałe w wyniku: niedbałego lub niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji lub użytych detergentów (w przypadku np. wyblaknięcia materiału).

Odesłany do nas produkt, który jest przedmiotem reklamacji, powinien być czysty i pozbawiony sierści. W innym przypadku zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia produktu do reklamacji.

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 726-170-589.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który ułatwia późniejszą reklamację.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
  2. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@krykas.pl lub telefonicznie: 726-170-589. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

FORMULARZ REKLACYJNY DO POBRANIA

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na zamówienie lub wykonane (wykończone) według wytycznych Konsumenta.

Konsument ponosi koszty dostarczenia produktu zwracanego do sklepu.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Odeślij zakupiony kompletny, produkt w nieuszkodzonym stanie.
  2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie (możesz je pobrać tutaj) w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu , a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
  3. ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się z całą jego zawartością).
  4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY DO POBRANIA